Miljø
I Hodne Gartneri bestreber vi oss på til en hver tid å produsere plantene så bærekraftig som mulig. Vi utnytter CO2 fra naturgass i produksjonen.
Nesten hele gartneriet har isolerglass og gardiner for å minimalisere energiforbruket.

Ca. 50% av oppvarmingen sørger solen for.
Ca. 25% skjer ved å fyre med naturgass.
Ca. 25% er varme fra vekstlys.

Vi resirkulerer alt gjødselvann som renses biologisk før det brukes på nytt. Hodne Gartneri er medlem i Grønt Punkt Norge, et retur- og gjennvinningsprogram for diverse emballasjematerialer.

Alle våre potter er av 100% resirkulert plast.

Kvalitet
Vi tilstreber en høy kvalitet på plantene våre og håper de kommer fram til kunden i tilnærmet samme kvalitet som da de forlot gartneriet.

Miljø

I Hodne Gartneri bestreber vi oss på til en hver tid å produsere plantene så bærekraftig som mulig. Vi utnytter CO2 fra naturgass i produksjonen.
Nesten hele gartneriet har isolerglass og gardiner for å minimalisere energiforbruket.

Ca. 50% av oppvarmingen sørger solen for.
Ca. 25% skjer ved å fyre med naturgass.
Ca. 25% er varme fra vekstlys.

Vi resirkulerer alt gjødselvann som renses biologisk før det brukes på nytt. Hodne Gartneri er medlem i Grønt Punkt Norge, et retur- og gjennvinningsprogram for diverse emballasjematerialer.

Fra og med 2020 vil alle potter hos oss være av 100% resirkulert plast.

Kvalitet

Vi tilstreber en høy kvalitet på plantene våre og håper de kommer fram til kunden i tilnærmet samme kvalitet som da de forlot gartneriet.