Historien

Hodne Gartneri AS ble stiftet av brødrene Svein og Trond Hodne i 1998. Vi er 3. generasjon gartnere i familien. Vår farmor og farfar begynte å produsere grønnsaker, blomster og planter i benker og drivhus på Stokka i Stavanger rundt 1930.

I 1971 ble gården på Tjøtta (Tjøttamarka) i Klepp kommune kjøpt av våre foreldre.
Fram til 1986 ble det drevet med intensiv produksjon av frilandsgrønnsaker.
De bygget et av Rogalands første privateide kjølelager for grønnsaker.
Produksjon av potteplanter startet i 1983 da det første veksthuset på 800 kvm ble bygget.
Arealet ble gradvis utvidet og i dag er det totale veksthusarealet på ca. 15000 kvm.

Produksjon av ildtopp startet i 2004 og i dag utgjør dette ca. 95% produksjonen, eller 1,4 millioner planter. Produksjon av pottenellik startet omtrent samtidig og har øket gradvis opp til ca. 150000 planter i dag. I år prøver vi en ny produksjon, Georginer/Dalia, som vil komme i salg fra mai til juli.

Miljø

Vi bestreber oss på til en hver tid å produsere plantene så bærekraftig som mulig.
Nesten hele gartneriet har isolerglass og gardiner for å minimalisere energiforbruket.

Ca. 50% av oppvarmingen sørger solen for.
Ca. 25% skjer ved å fyre med naturgass.
Ca. 25% er varme fra vekstlys.

Vi resirkulerer alt gjødselvann som renses biologisk før det brukes på nytt.
Vi er medlem i Grønt Punkt Norge, et retur- og gjennvinningsprogram for diverse emballasjematerialer.

Kvalitet

Vi tilstreber en høy kvalitet på plantene våre og håper de kommer fram til kunden i tilnærmet samme kvalitet som da de forlot gartneriet.

ksl

Medlem av grønt punkt
- Returordning av plast og papir avfall.

gron punkt

- Våre underleverandører er tilknyttet samme ordning.

Vi sponser:

tuskulekorps